Profesjonalne biuro rachunkowe we Wrocławiu

Szeroki zakres usług rachunkowych

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra

Rzetelne wsparcie, fachowe doradztwo


Pełna księgowość

Każda firma zobowiązana do precyzyjnego prowadzenia rachunkowości powinna prowadzić pełną księgowość. Ten ściśle sformalizowany system opiera się na dokładnym ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych oraz wszelkich czynności finansowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo (zarówno jednoosobową firmę, jak i spółkę).

Pełna księgowość, prowadzona samodzielnie, może przysparzać sporo problemów, zwłaszcza nowo powstałym firmom lub małym biznesom. Stale zmieniające się przepisy, konieczność dokładnego rejestrowania wpłat i wypłat, a także wysokie kary za niedostosowanie się do obowiązujących zasad mogą zniechęcać do jej prowadzenia.

W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego DORA. Doświadczenie, fachowa wiedza, indywidualne podejście do Klientów - to tylko niektóre cechy naszej księgowości. W ramach współpracy zajmiemy się doradztwem merytorycznym, prowadzeniem pełnej ewidencji przychodów, kosztów majątku i jego źródeł, sporządzaniem sprawozdań oraz gromadzeniem niezbędnej dokumentacji.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowani są przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub związaną z uprawianiem wolnego zawodu, a także spółki: jawne, partnerskie i cywilne. Dokument przeznaczony jest do celów podatkowych - na jego podstawie możliwe staje się określenie, jak wygląda podstawa opodatkowania przychodów. Z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zwolnieni są ci przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W rejestrze ujęte zostają wszelkie operacje gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorstwo w formie uproszczonej. Do operacji zalicza się m.in. dochody ze sprzedaży, wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zakup towarów czy materiałów wykorzystanych przez firmę. Obowiązek założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia rozchodów i przychodów (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 wraz z późniejszymi zmianami.).

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na ryczałt - korzystną formę opodatkowania, której wysokość określa wykonywana profesja. Stopy oprocentowania są ustalone z góry. Dla przykładu, adwokat, architekt lub notariusz, a zatem przedstawiciel wolnego zawodu, może liczyć na 20-procentowy ryczałt, natomiast najmniej, bo 3% od przychodów zapłaci przedsiębiorca działający w branży gastronomicznej lub usługowej. Ryczałt ewidencjonowany umożliwia prowadzenie uproszczonej ewidencji podatkowej. W rejestrze uwzględniony zostaje przychód z działalności, bez konieczności spisywania kosztów, ale z obowiązkiem gromadzenia dowodów zakupu.

W ramach świadczonych usługi biuro rachunkowe DORA zajmuje się prowadzeniem rzetelnym i dokładnym prowadzeniem rejestru podatkowego w formie uproszczonej księgowości. Doradzamy Klientowi w kwestii doboru odpowiedniej dokumentacji, a także informujemy o konieczności przechowywania dowodów zakupu, ewidencji wyposażenia, wykazów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

Każdy podatnik korzystający z możliwości odliczenia VAT-u od towaru i usług zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT. Rejestr ten jest niezbędny do przygotowania deklaracji podatkowej w sposób bezbłędny. Obowiązek ten opisuje art. 22 ust. 2 VI Dyrektywy EWG, nie tłumaczy on jednak, na czym dokładnie miałoby polegać prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - jedynie, aby czynić to w sposób umożliwiający późniejsze skontrolowanie przez określone organy podatkowe. Wraz z początkiem 2018 roku podatnicy zobowiązani są również do składania rejestrów VAT w postaci elektronicznej oraz składania raportów JPK_VAT.

W ramach świadczonych usług zajmujemy się dokładnym prowadzeniem ewidencji podatku VAT, w których uwzględnione zostają wszystkie opodatkowane czynności podjęte przez przedsiębiorcę. Doradzamy zarówno początkującym, jak i istniejącym firmom kwestie związane z prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży, a także tłumaczymy aktualne zmiany w prawie podatkowym.

Ewidencje środków trwałych

Przedsiębiorca (osoba fizyczna, spółka cywilna, jawna lub partnerska), który posiada księgę przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mowa o wszystkich przedmiotach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są zdatne do użytku oraz kompletne.

Za środki trwałe uznaje się zatem budynki, lokale, maszyny, środki transportu, urządzenia oraz szereg innych przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia firmy. Brak ewidencji może doprowadzić do sytuacji, w której odpisy amortyzacyjne (obejmujące koszty zużycia środków trwałych, niematerialnych i prawnych) nie będą podstawą kosztów do uzyskania przychodu. Niemożliwe stanie się również ich odliczenie od dochodów.

Z tego względu prowadzenie ewidencji środków trwałych jest tak istotne dla przedsiębiorcy. Nasze biuro rachunkowe, w ramach świadczonych usług księgowych, zajmuje się prowadzeniem nie tylko księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego, ale także rejestrowaniem środków materialnych i niematerialnych.

Sporządzanie zeznań rocznych i sprawozdań finansowych

Obowiązek przygotowywania zeznań rocznych oraz sprawozdań finansowych spoczywa na jednostek gospodarczych wpisanych do ustawy o rachunkowości, które obowiązkowo lub dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe. Obejmuje ona osoby fizyczne oraz spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, akcyjne, komandytowo-akcyjne, partnerskie oraz spółdzielnie. W zestawieniu powinny znaleźć się informacje finansowe dotyczące zysków oraz strat w dniu zamykania ksiąg rachunkowych (zgodnie z aktualnymi pasywami oraz aktywami), czyli dniu bilansowym zamykającym zeznanie roczne.

Obowiązek sporządzenia zeznania rocznego i sprawozdania finansowego spoczywa na kierownikach, a zatem członkach zarządów lub wspólnikach. Czynność tę można jednak przekazać księgowym z biura rachunkowego DORA. W ramach współpracy zajmujemy się przygotowywaniem bilansów, obliczaniem zysków i strat oraz tworzeniem sprawozdań z prowadzonej działalności. Dbamy o dokładne wypełnianie dokumentów oraz ich terminowe składanie w określonych organach.Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami

+48 501 007 126