Profesjonalne biuro rachunkowe we Wrocławiu

Szeroki zakres usług rachunkowych

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra

Rzetelne wsparcie, fachowe doradztwo


Pomoc w zatrudnianiu obcokrajowców

Wraz z rozwojem przedsiębiorstw oraz otwarciem na rynki zagraniczne firmy coraz częściej decydują się na zatrudnianie obcokrajowców. Znacząco wrosła też liczba osób poszukujących pracy w Polsce, zwłaszcza z terenów Europy Wschodniej. Są to zarówno fachowcy specjalizujący się w danej dziedzinie, jak i osoby gotowe do podjęcia zawodu niewymagającego dodatkowych kwalifikacji, studenci, a także pracownicy fizyczni. W związku z tym nieoceniona staje się fachowa pomoc w zatrudnianiu obcokrajowców, która jest również częścią naszej oferty. W sposób profesjonalny przeprowadzamy swoich Klientów przez wszystkie formalności związane z przyjęciem do pracy cudzoziemca według obowiązującego prawa.

Wielu pracodawców ma opory przed zatrudnianiem obcokrajowców, ponieważ obawia się, że nie sprosta licznym procedurom, z jakimi się to wiąże. W istocie formalności nie są jednak skomplikowane. Warto poznać je jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, a także skorzystać z fachowego wsparcia, które proponujemy. Do obowiązków naszego biura należy doradztwo, również w zakresie prawa pracy oraz obowiązków związanych z obsługą kadrowo-płacową. Właśnie dlatego poszerzyliśmy naszą działalność o pomoc w zatrudnianiu obcokrajowców.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców i obowiązków, jakie się z tym wiążą. Szczegółową pomoc przy zatrudnianiu obcokrajowców można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem. W imieniu Twojej firmy zajmiemy się wszelkimi procedurami i dopilnujemy, aby odbyły się zgodnie z prawem.

Pracownik z Unii Europejskiej

Najprostszą procedurą są objęci potencjalni pracownicy pochodzący z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Będący w takiej sytuacji przyjezdni bez problemu podejmą pracę w naszym kraju, co umożliwiają im struktury unijne. Cudzoziemiec może przebywać na terenie kraju bez pozwolenia, przysługują mu również takie same warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia jak obywatelowi RP. Nie musi także starać się o zezwolenie na pracę w Polsce.

Pracownik spoza Unii Europejskiej

Sytuacja zatrudnienia obcokrajowców wygląda nieco inaczej w przypadku osób spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej. Osoba chcąca rozwijać się w Polsce musi wcześniej postarać się o otrzymanie zezwolenia na legalny pobyt w naszym kraju oraz zezwolenia na zatrudnienie w polskiej firmie. Do obowiązków pracodawcy należy natomiast sprawdzenie, czy cudzoziemiec posiada odpowiedni dokument zezwalający na pobyt w kraju.

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są obywatele kilku krajów: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji oraz Mołdawii. Osoby pochodzące z tych państw mogą zostać zatrudnione w Polsce bez zezwolenia o pracę, korzystając z przywileju, jakim jest „procedura oświadczeniowa”. Została ona uproszczona w taki sposób, aby cudzoziemcy z wyżej wymienionych krajów nie musieli uzyskiwać pozwolenia na pracę.

Procedurę uproszczoną realizuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pracodawca chcący zatrudnić osobę z jednego z wymienionych krajów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze przyjęcia do pracy cudzoziemca. Pismo powinno wpłynąć do urzędu jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez obcokrajowca. Musi ono określać m.in.: nazwę zawodu, miejsce zatrudnienia, datę rozpoczęcia pracy, wysokość wynagrodzenia brutto oraz rodzaj umowy zawartej między zatrudnionym a pracodawcą. Cudzoziemiec może rozpocząć realizację powierzonych mu obowiązków zawodowych dopiero po odebraniu przez pracodawcę zarejestrowanego oświadczenia.

Wraz z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzono dla cudzoziemców zezwolenie na pracę sezonową, która wydawana jest przez Starostę w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dotyczy ono wyłącznie tych zawodów, które obejmują sektory sezonowe i wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy w zatrudnianiu obcokrajowców?

Zespół naszego biura tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w dopełnianiu formalności związanych z zatrudnianiem obcokrajowców. Doskonała znajomość przepisów polskiego prawa i unijnych regulacji sprawia, że możemy zapewnić przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie obejmujące m.in.:

  • eksperckie doradztwo z zakresu przepisów prawa pracy i innych regulacji dotyczących zatrudniania obcokrajowców,
  • analizę dokumentów,
  • sprawdzenie, czy cudzoziemiec może legalnie podjąć zatrudnienie w Polsce,
  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
  • dopilnowanie terminów składania poszczególnych wniosków.Zaangażowanie naszego biura stanowi gwarancję tego, że wszystkie procedury związane z zatrudnieniem obcokrajowca zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomagamy przedsiębiorcom szybko przejść przez cały proces, bierzemy na siebie skompletowanie wymaganych dokumentów i dbamy o wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki temu zatrudnienie osoby z zagranicy okazuje się dla właściciela firmy równie proste, co przyjęcie do pracy obywatela Polski.

Na każdym etapie współpracy dokładnie tłumaczymy Klientowi podejmowane przez nas działania. Jesteśmy rzetelni i solidni - zapewniamy ponadto indywidualne podejście. Jeżeli planujesz zatrudnienie osób z Ukrainy, Rosji, Gruzji czy jakiegokolwiek innego kraju, zapraszamy do kontaktu. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące niezbędnych formalności i zapewnimy merytoryczne wsparcie. Działamy na terenie Wrocławia i pobliskich miejscowości, obsługując przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności.Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami

+48 501 007 126